Om bloggen

Den här bloggen har som sitt primärt syfte att uppfylla vad man inom universites- och högskolevärlden benämner som ”den tredje uppgiften”.

Svenska universitet och högskolor är enligt lag förpliktigade till tre uppgifter. Där de två första uppgifterna handlar om forskning och undervisning, det vill säga att söka ifrågasätta tidigare kunskaper som tas för givna samt att utbilda kommande akademiska generationer, handlar den tredje uppgiften om att försöka kommunicera forskningen till den intresserade allmänheten. Hur den tredje uppgiften ska utföras regleras inte i lag utan lämnas till de enskilda forskarna att lösa. Man kan dock med säkerhet säga att den tredje uppgiften till allra största del har uppfyllts genom att forskare deltar i den allmänna debatten genom att bidra med ett vetenskapligt och akademiskt perspektiv på samhällsfrågor. Den här bloggen är ett modernt och samtida media för att uppfylla den tredje uppgiften.

Bloggen är inte en forskningsdagbok, även om inläggen grundar sig i den vardag som forskare vid svenska universitet och högskolor lever i. För den intresserade finns möjlighet att följa skribentens Twitter-flöde  där en mer mundan eller vardaglig återgivelse av författarens forskarvardag kan återfinnas.

Forskning är i generella termer en aktivitet som tar mycket lång tid. Ofta fördjupar man sig som forskare i ett ämne, studerar ett fenomen eller funderar över implikationer och kopplingar under väldigt lång tid (ofta flera år) innan man slutligen kan berätta vad man kommit fram till. I många fall har resultatet stötts och blötts vid interna seminarier, konferenser och otaliga skriftliga versioner av (refuserade) journal-artiklar innan den slutligen kan läggas fram i den form som gemene man kan läsa den. Ett delsyfte med den här bloggen är att korta denna tiden genom att diskutera forskningsresultat som kan vara av intresse. Detta medför att vissa resultat som beskrivs kan komma att revideras i kommande versioner.

Författaren till den här bloggen är anställd som universitetslektor på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Åsikter som uttrycks i bloggen är inte med nödvändighet åsikter som institutionen eller Göteborgs universitet delar, utan skribenten står ensamt ansvarig för bloggens innehåll.

Slutligen. Information kan och bör ges rätten att vara fri. Men fri är inte att säga att information inte måste kunna härledas till sin källa. Allt som skrivs och publiceras via den här bloggen tillhör (intellektuellt) författaren i den mån att refererande bör göras. Om du vill använda något av materialet i egna inlägg, skulle det därför uppskattas om du meddelar detta på lämpligt vis (ex. via e-post e.d.)